Opcje drukowania

Drukuj

Wróć do oglądania strony

Tu możesz dostosować czcionkę i zmusić drukarkę do drukowania z obrazkami lub bez. Po ustawieniu opcji kliknij Drukuj. Ta ramka nie będzie wydrukowana.

Obrazki:

Czcionka:

700 lat Sromowiec - dawnego Przekopu

(opracował: Stanisław Górecki)

Wcześniejsze dzieje naddunajeckiej osady Przekop owiane są mgłą tajemnicy. Jedynie szczątkowe informacje i domysły mogą w przybliżeniu określić proces powstania i rozwoju jednej z najstarszych wsi w Pieninach.

Do kolonizacji pogranicznych pustkowi pienińskich i sądeckich ziem w sposób decydujący przyczyniła się księżna Kinga (1234-1292), żona księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława Wstydliwego. Po śmierci męża osiadła w założonym przez siebie sądeckim klasztorze św. Klary z troską prowadząc umacnianie polskiego stanu posiadania poprzez zakładanie w puszczy osad i sprowadzając do kolonizacji spiskich Sasów. Po śmierci Kingi jej następczynie, opatki: Gryfina, Konstancja, Budzisława, Stronisława, Katarzyna, długo jeszcze prowadziły rozpoczęte dzieło osadnictwa na prawie niemieckim (magdeburskim). Do naszych czasów zachował się dokument (z roku 1323) sprzedaży wsi Przekop  wskazujący na to, że lokacja wsi nastąpiła w 1317 roku. Od tego dziejowego momentu zaczyna się jej ciekawy i dynamiczny rozwój.