Villa regia Schramowicze Superior. Królewska wieś Sromowce Wyżne

Spotkanie z autorem.