Ochotnicza Straż Pożarna

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sromowcach Wyżnych sięgają 1927 roku, kiedy to Franciszek Kołodziejski, ówczesny naczelnik straży granicznej podjął się zorganizowania oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej. Do organizacji tegoż przedsięwzięcia przyczynił się pożar w 1926 roku, w którym to spłonęły zabudowania dwóch gospodarzy. Na apel Franciszka Kołodziejskiego odpowiedziało dziewięciu ochotników: Krasiński Andrzej, Kaczmarczyk Józef, Górecki Mikołaj, Dębski Stanisław, Giblak Stanisław, Pierwoła Stanisław, Janczy Jan, Kozub Franciszek oraz Pierwoła Wojciech, który został „prawą ręką" organizatora. Z utworzonego funduszu założycieli na potrzeby ochotników zostały zakupione hełmy, pasy i toporki w ilości dziewięć sztuk. Po dofinansowaniu funduszu przez gminę zakupiono mundury, dodatkowe hełmy, pasy i oddział Ochotniczej Straży Pożarnej w sile 21 ludzi został zarejestrowany w Starostwie.

Więcej o jednosce na stronie.