Pogoda i zanieczyszczenie powietrza

Poniższe wykresy prezentują odczyty realizowane co godzinę. Dla wykresu miesięcznego wartości są uśredniane z danego dnia i kończą się wczoraj.

Normy stężeń pyłu zawieszonego zalecane przez Światową Organizację Zdrowia:

  • stężenia 24-godzinne PM10 – 50 µg/m3
  • stężenie średnioroczne PM10 – 20 µg/m3
  • stężenia 24-godzinne PM2,5 – 25 µg/m3
  • stężenie średnioroczne PM2,5 – 10 µg/m3.

Nie gwarantujemy nieprzerwanego dostępu do tych danych.