Przejścia graniczne

Po wejściu Polski i Słowacji do strefy Schengen granicę można przekraczać w dowolnym miejscu. Jednak nie wszędzie jest łatwo. Najdogodniej na Słowację dostać się przez stare przejścia graniczne:

Sromowce Wyżne - Łysa nad Dunajcem

Niedzica - Łysa nad Dunajcem

Sromowce Niżne - Czerwony Klasztor

Szczawnica - Leśnica