Teren Spółki

Przez ostatnie lata jednym z punktów Planu pracy Spółki... było sadzenie sadzonek na pastwiskach, z których od 2004 r nikt z mieszkańców nie korzysta - nie wypasa bydła. Przygotowanie terenu pod sadzenie jest pracochłonne: wycinanie, odkrzaczanie, czyszczenie, grodzenie. Sadzonki drzew (jodła, świerk, modrzew, sosna, jawor, wiąz, lipa) pochodzą ze szkółki PPN - Sajba i Nadleśnictwa Krościenko - Falsztyn. W galerii można zobaczyć efekt dotychczasowego działania.