Inauguracja sezonu flisackiego

Rozpoczęcie sezonu flisackiego na przystani w Sromowcach Wyżnych