Potwierdziła przynależność do czołówki Światowej

Potwierdziła przynależność do czołówki Światowej