Balony w Sromowcach Niżnych

I. Małopolski Festiwal Balonowy "Odlotowa Małopolska"