Spotkanie opłatkowe dla seniorów w Izbie Regionalnej

Po raz trzynasty Koło Gospodyń Wiejskich pod kierownictwem Pani Stanisławy Krupy zorganizowało wigilię dla seniorów ze Sromowiec Wyżnych w uroczystość Trzech Króli. Po przywitaniu wszystkich zebranych, dzieci ze szkoły podstawowej w Sromowcach W. pod opieką Pani Bożeny Pierwoła i Pani Jadwigi Kobylarczyk przedstawiły jasełka. Po przedstawieniu posypały się słowa uznania i podziwu jak dzieci solidnie się przygotowały. Następnie życzenia złożyli Pan wójt Tadeusz Wach, ks. Proboszcz Mieczysław Szlaga, Pani dyrektor Szkoły Podstawowej Joanna Workowska, Pani dyrektor Orlego Gniada Grażyna Iber, radna powiatowa Pani Katarzyna Kubasiak, Artur Majerczak dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Pani Janina Plewa – dotychczasowy dyrektor GCK, emerytowany nauczyciel Edward Groń, Janczy Szczepan, Stanisław Chmiel. Po błogosławieństwie opłatków przez ks. Proboszcza wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia. Po posiłku odśpiewano parę kolęd, powspominano orszak Trzech Króli w mroźno-śnieżne zimy. Biesiada przeciągła się do późnych godzin. Wykorzystując okazję zebranych seniorów przedstawiono ofertę Domu Dziennego Pobytu w Kluszkowcach, gdzie planowane rozpoczęcie zajęć ma być w lutym 2018 r.

Dołączone galerie

Spotkanie opłatkowe dla seniorów w Izbie Regionalnej,