Wspólne kolędowanie

ikona

W uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) w Izbie Regionalnej na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich oraz Parafii pw. św. Stanisława BM ze Sromowiec Wyżnych w świątecznej atmosferze zebrali się seniorzy naszej wioski. Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się przedstawieniem jasełek w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sromowcach W. Program zaprezentowany przez uczniów wprowadził wszystkich zebranych gości w miły i ciepły nastrój, a występ dzieci nagrodzony został gromkimi brawami. Po wspólnej modlitwie i poświęceniu opłatków wszyscy składali sobie najlepsze życzenia, a później zasiedli do wspólnej kolacji. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały na tę okazję gulasz, moskole oraz domowe wypieki. A potem przy kawie i herbacie śpiewano kolędy i pastorałki do późnych godzin. Na zakończenie w imieniu seniorów zabrał głos Szczepan Janczy dziękując organizatorom za inicjatywę i piękne przygotowanie uroczystości opłatkowej i życzył, aby w kolejnym takim kolędowaniu uczestniczyło więcej osób.
W spotkaniu uczestniczyli: ks Proboszcz Mieczysław Szlaga, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Joanna Workowska, sołtys Franciszek Górecki, radni Stanislaw Chmiel, Andrzej Sproch.

Prasa.

Dołączone galerie

Wspólne kolędowanie,