c.d. „Vodny park Stara Vieś – Sromowce Wyżne”

Wczoraj tj 21 11 2007 na nadzwyczajnej sesji Rada Gminy Czorsztyn podjęła uchwałę:
Rada Gminy Czorsztyn wyraża zgodę na przystąpienie Gminy do spółki kapitałowej zarejestrowanej i działającej na terenie Republki Słowackiej pod nazwą Vodny park Stara Veś – Sromowce Wyżne …. Gdzie jednym z przedmiotów działalności będzie prowadzenie kąpielisk geotermalnych.
Wartość nieruchomości stanowiącej aport jest określona przez rzeczoznawcę majątkowego....

Obecni na sesji radni głosowali jednogłośnie „za”, wskazując dalszy rozwoju naszej gminy w kierunku turystycznym.
Dzisiaj 22 11 2007 w Popradzie Walny Zjazd spółki.

Polacy i Słowacy współnie wybudują w Pieninach aquapark [artykuł w dziale  Sromowce w prasie]
stch