Zakończono remont Izby Regionalnej

Budynek Izby Regionalnej pełni ważną rolę kulturową w życiu Gminy Czorsztyn. To właśnie tutaj zarówno mieszkańcy, jak również turyści zapoznać się mogą z eksponatami muzealnymi, które niegdyś służyły mieszkańcom wioski, a dzisiaj odeszły w zapomnienie. Dla bardziej ciekawych organizowane są pokazy i zajęcia z zakresu dziedzictwa kulturowego podczas, których można nauczyć się jak międlić len, czy poznać tajniki tradycyjnego wyrobu masła. 

Dbając o zwiedzających Izbę Regionalną, przeprowadzono w niej prace remontowe, które objęły m.in. obicie deskami ścian oraz sufitu pomieszczenia (płazówka), a także dodatkowo wymianę podłogi oraz oświetlenia.

Prace te możliwe były dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, a ich wartość wyniosła:

Ogólna wartość zadania – 33.831,75 zł

Koszty kwalifikowane ogółem - 27.806,74 zł

Kwota przyznanej pomocy na realizację zadania – 19.464,71 zł.

Remont wykonała Firma Ogólnobudowlana z Łopusznej.

 

 

Projekt realizowany w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi.

 

                                                                                       opr. Aneta Markus

Dołączone galerie

Remont w Izbie Regionalnej,