Lato pod Trzema Koronami 2013

Wójt Gminy Czorsztyn, Gminne Centrum Kultury, Sołtys, Rada Sołecka, i mieszkańczy Sromowiec Niżnych zapraszają na festyn.

festyn