Otwarto izbę historii flisactwa

ikona

W poniedziałek 24 marca w Zespole Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych otwarto izbę historii flisactwa polskiego i słowackiego. Na uroczystość przybył Bogusław Waksmundzki przewodniczący Rady Euroregionu Tatry, Tadeusz Wach wójt gminy Czorsztyn, Stanisław Chmiel wiceprezes PSFP, Julius Lojek zastępca burmistrza Spisskiej Starej Vsi, Barbara Jachymiak przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie, reprezentanci PPN z Polski i Słowacji, partnerzy projetku ze Słowacji i wszyscy, którzy pomogli w powstaniu izby.

Na potrzeby projektu zostały wykończone cztery sale, w których zorganizowano ekspozycję z historycznych i współczesnych zdjęć, materiałów piśmienniczych dokumentujących historię spływów Dunajcem. Są też pokazane stroje flisackie, legendy opowiadane przez flisaków podczas spływu, czasowa wystawa rzeźby słowackiego artysty, a w sali multimedialnej można obejrzeć prezentacje i filmy dotyczące flisactwa.

Izba powstała w pramach projektu "Dunajec - wspólna rzeka - wspólna sprawa" realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych i Spojeną Skolę w Spisskiej Starej Vsi. Uczniowie obydwu szkół brali udział w warsztatach literackich i plastycznych, prelekcjach, konkursach i wycieczkach. Można ją zwiedzać w godzinach pracy ZPO.

Projekt w 85% współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Więcej o projekcie na stronie projektdunajec.czorsztyn.pl

Dołączone galerie