Opłatek dla seniorów z Przekopu*

Po raz pierwszy koła Gospodyń Wiejskich ze Sromowiec Wyżnych i Niżnych, Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach i Komitet Organizacyjny obchodów 700 - lecia Sromowiec zorganizowali 6 stycznia 2017 r. opłatek dla seniorów w Izbie Regionalnej w Sromowcach Wyżnych. Spotkanie rozpoczęło się mszą świetną w kościele parafialnym w Sromowcach Wyżnych o godz. 15.00. Mszę koncelebrowali: ks. Mieczysław Szlaga proboszcz ze Sromowiec Wyżnych. i ks Marek Kądzielawa proboszcz ze Sromowiec Niżnych. Po mszy wszyscy seniorzy przeszli do Izby Regionalnej, gdzie w ciepłym pomieszczeniu mogli oglądnąć Jasełka wystawione przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wyżnych pod opieką P. Bożeny Pierwoła. Po przedstawieniu głos zabrał Pan Wójt Tadeusz Wach. W swoim przemówieniu przywitał zebranych, złożył życzenia, podkreślił ważność jubileuszu 700 - lecia Sromowiec jaki przypada na 2017 rok. Odczytał kalendarz imprez jakie będą towarzyszyć obchodom jubileuszu. Następnie Pan Stanisław Górecki, jeden z autorów książki „Sromowce Wyżne czyli Przekop osada przy drodze królewskiej” przybliżył treść aktu lokacji Sromowiec. Zebrani z zaciekawieniem wysłuchali referatu historycznego. Teraz nadszedł czas na pobłogosławienie opłatków na dzisiejsze spotkanie, łamanie się nim i składanie sobie nawzajem życzeń. Przed posiłkiem była lampka szampana. Po posiłku przy kawie, herbacie i grzańcu śpiewano kolędy i wspominano dawne czasy.

W spotkaniu uczestniczyła Pani dyrektor GCK Janina Plewa, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Joanna Workowska, radni, i sołtyski ze Sromowiec oraz 70 seniorów.

Dla seniorów ze Sromowiec Niżnych zabezpieczono środek transportu.

Galeria zdjęć, nagranie wideo oraz artykuł w prasie internetowej.

*Sromowce