Kodeks dyplomatyczny małopolski

Po łacinie

700 lecie sromowiec

I po polsku

700 lecie sromowiec