Podsumowanie 700 - lecia

Obchody 700 - lecia Sromowiec już za nami. Czas przypomnieć, jak się to zaczęło.

Nie byłoby jubileuszu, gdyby nie Panowie Wojciech Górecki i Stanisław Górecki (kościelny i organista w Sromowcach Wyżnych), którzy odszukali i przetłumaczyli z łaciny akt lokacyjny, następnie w porozumieniu i po konsultacji z mieszkańcami Sromowiec Niżnych w szczególności z Panami Zdzisławem Grywalskim i Adamem Grywalskim doszli do wniosku, że zbliżający się rok 2017 to siedemsetna rocznica powstania Sromowiec.

W pierwszej połowie 2016 roku powstał Komitet Organizacyjny obchodów 700 – lecia Sromowiec, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji działających w tych wioskach w osobach: proboszczów i członków Rad Parafialnych, Pani dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach, dyrektorów szkół, przedstawicieli Rad Sołeckiich z sołtysami, członków Spółek dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej, członków Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich i radnych obydwu miejscowości.

Z tej okazji Pan Adam Grywalski, nauczyciel historii, i Panowie Wojciech Górecki i Stanisław Górecki opracowali kalendarium sromowskie, nad wydaniem którego czuwał Pan Ryszard Remiszewski – redaktor.

Poniżej skrót z poszczególnych wydarzeń.

Zobacz zdjęcia z uroczystości podsumowującej jubileusz, artykuł w prasie.

Sponsorzy:
1. Urząd Gminy - wójtowie Tadeusz Wach i Rafał Jandura
2. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich
3. Gminne Centrum Kultury
4. Spółka dla Zagospodarowanie Wspólnoty Gruntowej w Sromowcach Niżnych i Sromowcach Wyżnych
5. Kazimierz Plewa
6. Adam Janczy
7. Marek Janczy
8. Paweł Bańkosz
9. Józef Pierwoła
10. Sebastian Pękala - Budomax
11. Andrzej Pierwoła
12. Dorota i Sławomir Półchłopek
13. Adam Gąsienica
14. Stanisław Kołodziej
15. Daniel Kłosowski - Żwirownia Nowa Biała
16. Marzena Kruczek - przedszkole
17. Grażyna Iber-Wojtanek
18. Józef Wojtyczka
19. Maciej Ogrodowicz
20. Paweł Dragosz
21. Piotr Golec Firma
22. Zbigniew Surowiak
23. Franciszek Janczy (cieśla)
24. Kazimierz Wolski
25. Stanisław Wolski
26. Bronisław Wolski
27. Osoby/ochotnicy którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do organizacji jubileuszu i śpiewem wprowadzali pogodny nastrój na uroczystościach a była to Grupa śpiewaczy Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich.
28. Zespoły regionalne z naszej gminy które uświetniły imprezy plenerowe