Poprawna odmiana nazwy naszej miejscowości

Często spotykamy się z taką formą: 'Jadę do Sromowców.' Poniżej znajdziesz wyjaśnienie dlaczego ta forma jest niepoprawna i jaka jest poprawna.

Zacznijmy od zagadki. Jakie zwierzęta są ukryte w nazwie Sromowce? Ano owce, Sromowce. Zatem Sromowce będziemy odmieniać tak jak owce.

Mianownik (kto? co?)

owce

Sromowce

Dopełniacz (kogo? czego?)

owiec

Sromowiec

Celownik (komu? czemu?)

owcom

Sromowcom

Biernik (kogo? co?)

owce

Sromowce

Narzędnik ((z) kim? (z) czym?)

(z) owcami

(ze) Sromowcami

Miejscownik (o kim? o czym?)

o owcach

o Sromowcach

Wołacz (o!)

owce!

Sromowce!

Zatem prosimy jeździć do Sromowiec i wracać ze Sromowiec, a nie do i ze Sromowców.