Opłatek dla seniorów

Koła Gospodyń Wiejskich ze Sromowiec Niżnych i Wyżnych oraz Komitet Organizacyjny obchodów 700 - lecia Sromowiec organizują 6 stycznia 2017 r. opłatek dla seniorów w Izbie Regionalnej w Sromowcach Wyżnych. Spotkanie rozpoczniemy mszą świetną w kościele parafialnym w Sromowcach Wyżnych o godz. 15.00. Dla seniorów ze Sromowiec Niżnych zabezpieczamy środek transportu.

Bardzo prosimy seniorów od 75 roku życia do zgłaszania swojego udziału w uroczystości u pań przewodniczących; w Sromowcach Niżnych u pani Zofii Plewy, a w Sromowcach Wyżnych u pani Stanisławy Krupy. Prosimy potwierdzić swój udział  do 1 stycznia 2017 r.

Serdecznie zachęcamy do udziału w uroczystości.